جک و سایه شگفت انگیزش
جک و سایه شگفت انگیزش

جک و سایه شگفت انگیزش

نشر هوپا
قیمت: ۱۸۰,۰۰۰ ریال

جک یک پسر کاملاً معمولی بود.
جک از پریدن توی گودال‌‌های آب و بالا رفتن از درختان خوشش می‌‌آمد.

جک از قارچ خوشش نمی‌‌آمد و عدد مورد علاقه‌‌اش هفت بود.

ولی یک چیز کوچک در مورد جک وجود داشت که او را کمی متفاوت می‌‌کرد.

و آن سایه‌‌ی شگفت‌‌انگیز جادویی‌‌اش بود!

جک و سایه‌‌اش دوستانی صمیمی‌ بودند و همیشه کلی با هم خوش می‌‌گذراندند.

تا اینکه یک روز سایه‌‌ی جک بیش از اندازه بازیگوشی کرد ...

و همه فکر کردند تقصیر جک است!

مولفین و انتشارات
تمامی نتایج پروفایل‌ها
رویدادها
تمامی نتایج رویدادها
در ویترین
تمامی نتایج ویترین