جناب آقای لغنتی
جناب آقای لغنتی

جناب آقای لغنتی

نشر مایا
قیمت: ۱۲۰,۰۰۰ ریال

دختری دست به خودکشی می زند، اما زنده می ماند. بعد از خودکشی ناموفق ، روح فردی که قبلا خودکشی کرده است وارد بدن او می شود و سعی می کند به زندگی دختر معنی تازه ای بدهد.
این رمان در ۵۰۰ نسخه و ۸۸ صفحه توسط نشر مایا چاپ شده است. بخشی از کتاب را با هم بخوانیم :
درست می گفت، من او را دیدم، آن یادداشت را خواندم و بی آن که کسی را ماجرای مرگ او

مولفین و انتشارات
تمامی نتایج پروفایل‌ها
رویدادها
تمامی نتایج رویدادها
در ویترین
تمامی نتایج ویترین