تو شدن
تو شدن

تو شدن

نشر نیماژ
قیمت: ۱۰۰,۰۰۰ ریال

این کتاب مجموعه دو زبانه فارسی-فرانسوی اشعار سپید علیرضا روشن است که نشر نیماژ آن را چاپ و منتشر کرده است. ترجمه فرانسوی توسط طیبه هاشمی و ژان رستم ناصر انجام شده است. کتاب ۹۶ صفحه دارد. شعری از این کتاب:

چقدر بايد شب باشم، تا تو ماه باشی؟
در را كه می‌بندی، باد هم پشت خانه ات زوزه می‌كشد،
من كه منم!

تشنگی به آب پيوندمان می‌دهد، انتظار به تو.

مولفین و انتشارات
تمامی نتایج پروفایل‌ها
رویدادها
تمامی نتایج رویدادها
در ویترین
تمامی نتایج ویترین