توپخانه ها پنجره می سازند
توپخانه ها پنجره می سازند

توپخانه ها پنجره می سازند

نشر آثار برتر
قیمت: ۱۵ ریال

مجموعه شعر توپخانه ها پنجره می سازند دومین مجموعه شعر پاکزاد اجرایی می باشد که در سال ۱۳۹۸ توسط انتشارات آثاربرتر به چاپ رسید . این مجموعه در ۶۶ صفحه و دارای اشعار اعتراضی اجتماعی و در عین حال عاشقانه می باشد. شعر زیر از همین مجموعه انتخاب شده است که با هم می خوانیم:

شب به آخر می‌رسد
میهمانان کم کم به خانه‌ها و رخت خواب‌ها می‌خزند

وطن
سرگردان، تنها
کنار خیابان دراز می‌کشد.

مولفین و انتشارات
تمامی نتایج پروفایل‌ها
رویدادها
تمامی نتایج رویدادها
در ویترین
تمامی نتایج ویترین