تولد پزشکی بالینی
تولد پزشکی بالینی

تولد پزشکی بالینی

نشر ماهی
قیمت: ۴۵۰,۰۰۰ ریال

فوکو در «تولدی پزشکی بالینی» سه مرحله را در سیر تحولات پزشکی از یک دیگر متمایز می‌کند: پزشکی مبتنی بر رده بندی امراض، پزشکی بالینی اولیه و پزشکی تشریحی بالینی. وی در ادامه می‌کوشد ویژگی هر یک از این سه دوره را در بستر اجتماعی آن‌ها نشان دهد. محدوده زمانی‌ای که کتاب عمدتا به آن می‌پردازد از حوالی انقلاب فرانسه آغاز و تا سال‌های نخستین قرن نوزدهم ادامه می‌یابد، دوره‌ای حدودا ۵۰ ساله که مهم‌ترین تغییر و تحولات تاریخ پزشکی غرب در آن روی داد. هر چند فصل نخست کتاب نگاهی گذرا به ساختارهای فکری پزشکی قرون هفدهم و هجدهم میلادی نیز دارد.

مولفین و انتشارات
تمامی نتایج پروفایل‌ها
رویدادها
تمامی نتایج رویدادها
در ویترین
تمامی نتایج ویترین