توقف در مرگ
توقف در مرگ

توقف در مرگ

نشر جمهوری
قیمت: ۲۲۰,۰۰۰ ریال

داستان توقف در مرگ جایی شروع می شود که مرگ برای مدتی در شهر اتفاق نمی افتد. هیچ کس نمی میرد و مردم گویا زندگی جاودانه پیدا کرده اند. با اینکه نبود مرگ برای عده ای شیرین است اما برای افرادی که بیمار یا پیر هستند و اطرافیانشان خیلی خوشایند نیست، زیرا وضعیتشان نه بهتر می شود و نه بدتر و در حالتی مابین مرگ و زندگی مانده اند. از آن روز به بعد، دیگر کسی نمرد. حادثه ای کاملا متضاد با روال عادی زندگی، که حتی هماهنگی دنیای ارواح را بر هم زد. این کتاب برنده جایزه ادبی نوبل ۱۹۹۸ را کسب کرده است.
این کتاب توسط نشر جمهوری در ۱۰۰۰ نسخه و ۲۰۰ صفحه چاپ شده است.
بخشی از کتاب را با هم بخوانیم:
مرگ نمی تواند ظالم باشد، زیرا آن چه انجام می دهد، دست کم از منظر خودش اصلا ظالمانه نیست. از سوی دیگر، پس از چند ماه اعتصاب و وقفه در انجام وظیفه، دیگر انتظار ندارید که گوش هایش اعتراضی بشنوند و چشم هایش شاهد نگرانی مردم باشد.
تاکنون پیش نیامده کسی که قرار بوده بمیرد، نمیرد. اما گویا در یک لحظه همه تغییر کرده بود، یعنی مدرکی در دست مرگ یود که نشان می داد دست کم در مورد یک نفر، تقدیر مانند همیشه عمل نمی کند.

مولفین و انتشارات
تمامی نتایج پروفایل‌ها
رویدادها
تمامی نتایج رویدادها
در ویترین
تمامی نتایج ویترین