تنهایی من زنی جوان است
تنهایی من زنی جوان است

تنهایی من زنی جوان است

نشر سپیده باوران
قیمت: ۶۰,۰۰۰ ریال

آنچه در اولین نظر در این کتاب به چشم می‌خورد، تنوع رباعی‌هاست، به گونه‌ای که مخاطب کتاب با خواندن همین شصت رباعی، حس می‌کند که چند دفتر رباعی خوانده است. بیشتر رباعی‌های این کتاب فضاها و عوالم گوناگونی دارند و آنچه آن‌ها را به هم پیوند می‌دهد سبک و زبان یگانۀ‌ شاعر است.

مولفین و انتشارات
تمامی نتایج پروفایل‌ها
رویدادها
تمامی نتایج رویدادها
در ویترین
تمامی نتایج ویترین