تمام چیزهایی که باقی گذاشتیم
تمام چیزهایی که باقی گذاشتیم

تمام چیزهایی که باقی گذاشتیم

نشر آموت
قیمت: ۵۹۰,۰۰۰ ریال

کتاب تمام چیزهایی که باقی گذاشتیم پایانی برای کتاب پرفروش دیگری از همین نویسنده به نام خاطراتی (چیزهایی) که نگه داشتیم است.

«دوناتو»، مدیر مالی شرکت دوناتو، دو ماه قبل از عروسی اش ناپدید می شود. او که برای تعقیب برادر متهم به پولشویی اش به مکزیک رفته، در دریا گم می شود و بعد از مدتی اعلام می کنند که مرده است. شش ونیم سال بعد، جیمز از حالتی که به آن «گریز تجزیه ای» می گویند خارج می شود و سعی می کند به دنبال سال های از دست داده اش بگردد.

در این کتاب که از دو منظر(پرسپکتیو) یک فرد روایت می شود.«کری لانزدیل» به زیبایی حال و گذشته را همزمان روایت می کند؛ زمان حال از زبان جیمز و زمان گذشته از زبان کارلوس. جیمز چیزهای بسیاری را از دست داده و کارلوس چیزهای زیادی را به دست آورده است. نویسنده در این کتاب پر تعلیق ، رمز و راز و عشق را در هم می آمیزد برای کندوکاوی در فقدان انسان ها ، انعطاف پذیری آنها و نیاز به محافظت از آنهایی که بی قید و شرط دوستشان داریم.

مولفین و انتشارات
تمامی نتایج پروفایل‌ها
رویدادها
تمامی نتایج رویدادها
در ویترین
تمامی نتایج ویترین