در تمام تابلوها برف
در تمام تابلوها برف

در تمام تابلوها برف

نشر سوره مهر
قیمت: ۱۵۰,۰۰۰ ریال

می ترسم از شعرهای ناب
وقتی از دهان دیگری گفته شود
آنگاه شیرین زبانی ام را
در کدام حرفِ منطقی بگنجانم
و دوست داشتنت را
با کدام دهان
تعریف کنم؟!
می ترسم
و خمیازه یعنی
بی تو
حوصلة دنیا سر می رود.
از شعرهای تازه می ترسم
از شاعران بعد از خودم
که تو را طوری دیگر به فکر ببرند

مولفین و انتشارات
تمامی نتایج پروفایل‌ها
رویدادها
تمامی نتایج رویدادها
در ویترین
تمامی نتایج ویترین