تقصیر سارا
تقصیر سارا

تقصیر سارا

نشر نزدیک‌تر
قیمت: ۱۷۰,۰۰۰ ریال

-از متن کتاب-

خانه‌ّهایمان سارا
خانه‌هایمان
آن دو زندانی هم‌تخت
آن دو مریض بی‌همراه
دیگر باد هم‌بازی پنجره‌هایمان نخواهد شد
از در پوسیده‌مان
بچه‌ها دروازه نخواهند ساخت
و در دیوارهایمان
شعار هیچ انقلابی نقش نخواهد داشت

مولفین و انتشارات
تمامی نتایج پروفایل‌ها
رویدادها
تمامی نتایج رویدادها
در ویترین
تمامی نتایج ویترین