بی هنگام
بی هنگام

بی هنگام

نشر نزدیک‌تر
قیمت: ۱۳۵,۰۰۰ ریال

کتاب پیش رو مجموعه اشعار کلاسیک احمد مجیدی است
که در ۸۶ صفحه توسط نشر نزدیک تر منتشر شده است.

با هم غزلی از این مجموعه می خوانیم :

در هــوای تــو پُر از وســوسـه ی بارانم
شـوق سَـر خـورده این ثـانیـه ی عصیانم

شـایـد این بار هـم آغوشی بادم بخشند
کـه بـه فرجام عطش در طلبت طوفانم

من همان زخم همان زنجره ام بی تردید
کــه بـه نجـوای سرانگشت تو هم ویرانم

خون به رگ هـای تنم ملتهب از حادثه ها
ایــنـچنـیــن شعـلـه ورِ بــارقه ی پنهانم

بزن آهسته به تیغم بزن آهسته به خشم
بـغـضِ وامـانـده ی ایــن فـرضیــه ی بهتانم

تــو در آمــیختـه با حادثه ای بی تردید
شــایـد از وسـوسـه ات آدمِ این شیطانم

لحظــه ام غربت فردای حضور بی توست
مــن در ایـن لحظه همـان گمشده ی بارانم

مولفین و انتشارات
تمامی نتایج پروفایل‌ها
رویدادها
تمامی نتایج رویدادها
در ویترین
تمامی نتایج ویترین