بی زبانی
بی زبانی

بی زبانی

نشر نگاه
قیمت: ۱۴۰,۰۰۰ ریال

چه قلب‌ها نشسته به خون سرد
یخ ماسیده به مویرگ
ماسیده به یخ
در تب‌اش می‌تابد
آدم
تیر رهای خلقت
چله نشین دل‌اش
تابیده در شب‌اش
پیر تر از حکم ابد
گردن گرفته گناه زمین
به جاذبه
چشم به نگاه گرامی می‌کند که :
هلاک باد قلب
که پیاپی است
در پاره‌های خودش!…..

مولفین و انتشارات
تمامی نتایج پروفایل‌ها
رویدادها
تمامی نتایج رویدادها
در ویترین
تمامی نتایج ویترین