بی تو ایستاده بودن را نمی فهمم
بی تو ایستاده بودن را نمی فهمم

بی تو ایستاده بودن را نمی فهمم

نشر مایا
قیمت: ۱۳۰,۰۰۰ ریال

تو التهاب زیبای آغاز تابستانی
همان قدر مبهم
همان قدر سوزان.
با تو می شود بوی خاک باران زده را
هر روز حس کرد.
تو همان حس زیبای کودکی هایم هستی
همان قدر شیطان
همان قدر معصوم.
تو بوی فراموش شده ی چادر مادربزرگ
صدای افتادن هندوانه ای در حوض.

نگاه تو یادآور تمام خاطرات شیرین گذشته است
برای ابدیت مرا از خودت لبریز ساز.
در من روانه شو
تا جاری شود در رگ هایم قیل وقال بودنت
تا از نو بسازم خانه ی خواستنت را

ای کهن ترین شمایل دوست داشتن
ای عشق دیرینه...

مولفین و انتشارات
تمامی نتایج پروفایل‌ها
رویدادها
تمامی نتایج رویدادها
در ویترین
تمامی نتایج ویترین