بغض پوچ ابر
بغض پوچ ابر

بغض پوچ ابر

نشر آثار برتر
قیمت: ۳۵۰,۰۰۰ ریال

مجموعه شعر "بغضِ پوچ ابر" نخستین تجربه ی شاعرانگی شاعر خوب کرمانشاه، روناک قاسمپور می باشد که در ۶۷ صفحه توسط انتشارات آثاربرتر در تابستان ۱۴۰۰ به چاپ رسیده است.
شعر زیر از همین مجموعه انتخاب شده است که باهم می خوانیم:

مثل یک عقربه هی دور خودم می‌چرخم
بعد تو هر عددی پیش و پسم تکراری‌ست
نقطه‌ای روی محیطم که به مرکز نرسید
حفظ این فاصله بین من و تو اجباری‌ست
رسم این دایره یک روز به هم می‌ریزد
جبر در هندسه‌ها معنی خود آزاری‌ست

مولفین و انتشارات
تمامی نتایج پروفایل‌ها
رویدادها
تمامی نتایج رویدادها
در ویترین
تمامی نتایج ویترین