بعضی چیزها
بعضی چیزها

بعضی چیزها

نشر آثار برتر
قیمت: ۱۰۰,۰۰۰ ریال

مجموعه شعر " بعضی چیزها " به تالیف آقای بهروز ایرانی می باشد که در قالب شهر سپید سروده شده.این کتاب توسط انتشارات آثار برتر در سال ۱۳۹۷ و در ۸۲ صفحه به چاپ رسیده است.
شعر زیر از همین مجموعه انتخاب شده است که با هم می خوانیم:
جلوی بعضی چیزها را نباید گرفت
بعضی چیزها
از درهای بسته بیشتر وارد می شوند
مثل تنهایی...

مولفین و انتشارات
تمامی نتایج پروفایل‌ها
رویدادها
تمامی نتایج رویدادها
در ویترین
تمامی نتایج ویترین