بت های سربریده
بت های سربریده

بت های سربریده

نشر مایا
قیمت: ۱۳۰,۰۰۰ ریال

به یاد دارم قصه ی کودکی ام را
حالا می فهمم
که چگونه مرا عشق آموختند

واقعا لاک پشت
عاشق مرغابی بود
اگر نه هوای پرواز
با دهان بسته
سرش را به باد نمی داد

مولفین و انتشارات
تمامی نتایج پروفایل‌ها
رویدادها
تمامی نتایج رویدادها
در ویترین
تمامی نتایج ویترین