ببخش تا جاودانه شوی
ببخش تا جاودانه شوی

ببخش تا جاودانه شوی

نشر آثار برتر
قیمت: ۳۲۰,۰۰۰ ریال

مجموعه رمان ببخش تا جاودانه شوی نخستین مجموعه رمان خانم شیدا چهاردوالی می باشد که توسط انتشارات آثاربرتر و در ۲۵۸ صفحه به چاپ رسیده است . این مجموعه در حال و هوای احساسی و اجتماعی نوشته شده و بیشتر هدف نویسنده در این کتاب ترغیب و تشویق جامعه به سمت حرکت انسان دوستانه ی اهدای عضو بعد از مرگ می باشد .

مولفین و انتشارات
تمامی نتایج پروفایل‌ها
رویدادها
تمامی نتایج رویدادها
در ویترین
تمامی نتایج ویترین