با دریا حرف می زد
با دریا حرف می زد

با دریا حرف می زد

نشر نیماژ
قیمت: ۶۰,۰۰۰ ریال

این کتاب شامل ۱۰ داستان کوتاه است که بخشی از داستان‌های آن حال‌و‌‌هوای دم‌زده و تفتیده‌ی جنوب ایران را در بستر کار بازنمایی می‌کند و برخی دیگر داستان‌هایی است با فضاها و آدم‌های معاصر و به تعبیری با تمرکز بر تنهایی آن‌ها و یاد و حسرتی از گذشته‌ها.

برش از مجموعه داستان «با دریا حرف می‌زد»
«با پدر به شهری آمده بودیم که می‌گفتند زمانی برادرم آن‌جا بوده است. اما پدر عقیده‌ای، غیر از این داشت. برادرم سال‌ها پیش، دوران خدمت سربازی‌ش را آن‌جا گذرانده بود و در ماه‌های آخر، یا به روایتی روزهای آخر خدمت، ناگهان غیبش می‌زند و هیچ رد و اثری از خودش باقی نمی‌‌گذارد. حالا به اصرار مادر برای پیدا کردن او به آن شهر آمدیم. من پسر آخر خانواده هستم. در آن زمان فقط پانزده سال داشتم و وظیفه‌ی خود می‌دانستم که در جست‌وجوی و یافتن برادرم، یاور پدر باشم…»

مولفین و انتشارات
تمامی نتایج پروفایل‌ها
رویدادها
تمامی نتایج رویدادها
در ویترین
تمامی نتایج ویترین