باغ وحش
باغ وحش

باغ وحش

نشر شهرستان ادب
قیمت: ۴۰,۰۰۰ ریال

-بی عشق
سرکوفته از کدام درد
به سایة این همه سنگ پناه آورده‌ای؟
هیچ نمی‌گفت
چنبر زده بود به دور آرزویی کور؛
خزیدن در آغوش کلاف سردرگمی شاید
و تا چشم کار می‌کرد
کویر...

مولفین و انتشارات
تمامی نتایج پروفایل‌ها
رویدادها
تمامی نتایج رویدادها
در ویترین
تمامی نتایج ویترین