باران اگر ببارد
باران اگر ببارد

باران اگر ببارد

نشر نیماژ
قیمت: ۸۰,۰۰۰ ریال

اگر داغ محبت دیده باشی
گلی از باغ حسرت چیده باشی
تقاصش را غم از تو می ستاند
دمی بی او اگر خندیده باشی

غریبی گر دلت را می گدازد
جهان ساز مخالف می نوازد
صبوری کن صبوری تا دوباره
غم از تو آدمی دیگر بسازد…

مولفین و انتشارات
تمامی نتایج پروفایل‌ها
رویدادها
تمامی نتایج رویدادها
در ویترین
تمامی نتایج ویترین