باد در گیسوان بید
باد در گیسوان بید

باد در گیسوان بید

نشر مایا
قیمت: ۷۰,۰۰۰ ریال

گاهی رویای بی تقویم
حقیقت یک معجزه را
در میدان جنگ
دلیل می شود
و باران
آهسته می بارد

مولفین و انتشارات
تمامی نتایج پروفایل‌ها
رویدادها
تمامی نتایج رویدادها
در ویترین
تمامی نتایج ویترین