در باب خواندن
در باب خواندن

در باب خواندن

نشر مرکز
قیمت: ۲۵۶,۰۰۰ ریال

واندن مادام که برای ما فقط نوعی محرک است که کلید جادویی اش در عمق روان ما باب سراهایی را می گشاید که راه ورود به آنها را نمی دانستیم، نقشی خجسته در زندگی ما دارد. اما برعکس خطرناک خواهد شد زمانی که به عوض باز کردن چشم ما به حیات شخصی ذهن، جایگزین آن شود؛ زمانی که حقیقت دیگر در نظر ما نه همچون کمال مطلوبی به نظر می آید که تنها با پیشرفت واقعی اندیشه و با تقلای دل می توان به آن دست یافت، بلکه همچون چیزی مادی درمیان اوراق کتاب ها، همچون عسلی که تماما گردآوری دیگران است و تنها کافی است قدم رنجه کنیم و درمیان قفسه های کتابخانه ها به آن دست یابیم و منفعلانه در استراحت مطلق ذهن و جسم مان تناول کنیم.

مولفین و انتشارات
تمامی نتایج پروفایل‌ها
رویدادها
تمامی نتایج رویدادها
در ویترین
تمامی نتایج ویترین