بابا حق نداشت
بابا حق نداشت

بابا حق نداشت

نشر هزاره ققنوس
قیمت: ۱۵۰,۰۰۰ ریال

تقصیر ما نیست، حقوق برای معلم حق التدریسی از نان شب هم واجب تر است.
از سیب زمینی و پیاز هم واجب تر است، از سرویس هم واجب تر است، از آب سردکن هم واجب تر است، از توجه وزیر به معلم ها هم واجب تر است.

مولفین و انتشارات
تمامی نتایج پروفایل‌ها
رویدادها
تمامی نتایج رویدادها
در ویترین
تمامی نتایج ویترین