این همه نوری که نمی‌توانیم ببینیم
این همه نوری که نمی‌توانیم ببینیم

این همه نوری که نمی‌توانیم ببینیم

نشر نیلوفر
قیمت: ۶۸۰,۰۰۰ ریال

این رمان برنده جایزه بسیار معتیر پولیتزر در سال ۲۰۱۵ میلادی شده است.
از متن کتاب: "بچه‌ها شکی نیست که مغز در تاریکی مطلق محبوس است .مغز در مایع شفافی درون جمجمه شناور است و هرگز در معرض نور قرار ندارد . با وجود این دنیایی که در ذهن ما می‌سازد پر از نور است . سرشار است از رنگ و حرکت ،پس چطور مغز که بدون ذره‌ای نور زندگی می‌کند برای ما دنیایی از نور می‌سازد ؟......"

مولفین و انتشارات
تمامی نتایج پروفایل‌ها
رویدادها
تمامی نتایج رویدادها
در ویترین
تمامی نتایج ویترین