این ناقوس مرگ کیست؟
این ناقوس مرگ کیست؟

این ناقوس مرگ کیست؟

نشر افق
قیمت: ۹۵۰,۰۰۰ ریال

به محض انتشار رمان این ناقوس مرگ کیست؟ نوشته‌ی ارنست همینگوی، یک میلیون نسخه از آن به فروش رسید. این اثر در جنگ جهانی دوم به عنوان کتاب درسی جنگ‌های پارتیزانی، هم در ارتش آمریکا و هم در ارتش شوروی، تدریس می‌شد.

مولفین و انتشارات
تمامی نتایج پروفایل‌ها
رویدادها
تمامی نتایج رویدادها
در ویترین
تمامی نتایج ویترین