این دل همیشه تنگ
این دل همیشه تنگ

این دل همیشه تنگ

نشر سوره مهر
قیمت: ۱۸۰,۰۰۰ ریال

با این دل همیشه تنگ
چه کنم
سر قرار تو که می شود
باران می گیرد
خیال تو سیل می شود
می بردم تا دورها
دورها دست تو نیست
چشم تو نیست
دورها آوایی ست
آغشته به خیالت
غرق می شوم
غرق

مولفین و انتشارات
تمامی نتایج پروفایل‌ها
رویدادها
تمامی نتایج رویدادها
در ویترین
تمامی نتایج ویترین