این‌بار زیباتر سی ساله می‌شوم
این‌بار زیباتر سی ساله می‌شوم

این‌بار زیباتر سی ساله می‌شوم

نشر ایهام
قیمت: ۱۴۰,۰۰۰ ریال

این مجموعه دومین مجموعه شعر سعیده اجلالی است . اشعار کوتاه سپید با مضامین عاشقانه و اجتماعی . شاعر در این اشعار سعی دارد تا احوالات و جهان بینی زنانه در آستانه‌ی سی سالگی و هراس ها و امیدهای این دوره‌ی سنی را با زبان شاعرانه بیان کند. این کتاب شامل ۵۹ قطعه شعر کوتاه می باشد که در ۶۶ صفحه توسط انتشارات ایهام به چاپ رسیده است.

:چند شعر از این مجموعه

۱
ثانيه‌ها از دقايق
و دقايق از ساعت‌ها سبقت گرفتند
تا از من بگيرند سی سالگی را
...باور كن
قول می‌دهم اين بار زيباتر سی ساله شوم


۲
من در همه حال نوشتم
تو را
تا كه تمرین كرده بوده باشم
نگاه ‌ت را
راه تو بس طولانی است
هرچه به سویت می‌آیم
نمی‌رسم
سایه‌ام از دویدن من خسته شده است

مولفین و انتشارات
تمامی نتایج پروفایل‌ها
رویدادها
تمامی نتایج رویدادها
در ویترین
تمامی نتایج ویترین