ایما (شعر معناگرا)
ایما (شعر معناگرا)

ایما (شعر معناگرا)

نشر سوره مهر
قیمت: ۱۷۰,۰۰۰ ریال

بخشی از کتاب:

اندوه جهان چیست ؟ تویی داغِ یگانه دلسوختگان را چه به اندوه زمانه ؟ بر شانه بیفشان و مزن شانه به مویت بگذار حسادت بکند شانه به شانه زخم تبرت مانده ولی جای شکایت شادم که نگه داشته ام از تو نشانه...

مولفین و انتشارات
تمامی نتایج پروفایل‌ها
رویدادها
تمامی نتایج رویدادها
در ویترین
تمامی نتایج ویترین