اگر همسایه ها بدانند
اگر همسایه ها بدانند

اگر همسایه ها بدانند

نشر مایا
قیمت: ۳۷۰,۰۰۰ ریال

آذر از طرف دهدار روستاشون تهدید میشه که از شوهرت طلاق بگیر که با خودم ازدواج کنی وگرنه پیش مردم بی آبروت می کنم. آذر جرات گفتن ماجرا رو پیش شوهرش نداره. اصرار و تهدید دهدار روستا روز به روز بیشتر میشه تا اینکه شوهر آذر می میره و....این داستان در ۵۰۰ نسخه و ۲۹۶ صفحه توسط نشر مایا چاپ شده است.

مولفین و انتشارات
تمامی نتایج پروفایل‌ها
رویدادها
تمامی نتایج رویدادها
در ویترین
تمامی نتایج ویترین