اگر از نو شروع کنیم
اگر از نو شروع کنیم

اگر از نو شروع کنیم

نشر قطره
قیمت: ۱۸۰,۰۰۰ ریال

الکساندر شصت و پنج ساله هنگامی که قدم به خانه ی کودکی اش می گذارد ناگهان زمان به عقب بر میگردد و او پس از چهل سال جوانی اش، مادر بزرگش و دلبستگی هایش را باز می یابد.
اکنون که سیر تحولات زندگی اش را می شناسد و از آینده با خبر است، آیا دوباره تصمیم های همان زمان را خواهد گرفت؟
انسان می تواند به آرزوها و خواسته هایش دست یابد یا همواره اسیر و در بند تقدیر است؟
در این صورت آیا حق انتخابی داریم؟
باید از نوع شروع کنیم تا پاسخ ها را بیابیم.
در این نمایش نامه بار دیگر قلم شیرین و طنز آلود اریک امانوئل اشمیت، با ترجمه ی شیوا شهلا حائری، ما را به دنیای رازها و رمزها می برد و به فکر وا می دارد.
تمام رمان ها، ترجمه ها و هم چنین رساله ی شهلا حائری در نشر قطره به چاپ رسیده است.

مولفین و انتشارات
تمامی نتایج پروفایل‌ها
رویدادها
تمامی نتایج رویدادها
در ویترین
تمامی نتایج ویترین