او سرزمینت بود
او سرزمینت بود

او سرزمینت بود

نشر آثار برتر
قیمت: ۲۲۰,۰۰۰ ریال

مجموعه شعر او سرزمینت بود به تالیف شاعر جوان میلاد روشن می باشد که نخستین تجربه ی شاعرانگی این شاعر می باشد . این مجموعه در نمایشگاه کتاب تهران با استقبال خوب علاقه مندان مواجه شد . این کتاب در ۱۰۱ صفحه و در سال ۱۳۹۸ توسط انتشارات آثاربرتر به چاپ رسید . شعر زیر از همین مجموعه انتخاب شده است که باهم می خوانیم:

.
در خاله بازی خواستی تا شوهرت باشم
در عین كودک بودنم، نان آورت باشم
.
هر جا كه می خواهی بخوابی با عروسكهات
با آن تفنگ چوبی ام دور و برت باشم

وقتی كه سیب از شاخه ی همسایه می چینی
یـک رشته كوه مطمئن، پشتِ سرت باشم
.
آنروزها می خواستم تا خواهرم باشی
یا من پسر باشم، شما هم مادرم باشی
.
تا آخرِ بازی سرم بر دامنت باشد
چشمم به تصویرِ گـُلِ پیراهنت باشد

دیشب كه پشت كوهها، خورشیدمان جا ماند
دیشب كه خواب كودكی ها پشت درها ماند
.
دیشب كه باد از بندها پیراهنت را برد
گل های سبز و صورتی دامنت را برد
.
یعنی كه باید پیش من با روسری باشی ؟
یعنی كه باید سهـمِ از من بهتری باشی ؟

دیدی كه دنیا با خیالـاتم چه ها كرد و
آخر بلوغ اینجا درونم كودتا كرد و
.
دیدی چه شد پایانِ تلخِ پیله سازیها ؟
دیدی چه آمد بر سر اسباب بازیها ؟

هفت آسمانم بی چراغ و مات و بی رنگ است
بانـــــو! برای خاله بازیها دلم تنگ است

می خواهم اینجا در كنارت، همسرت باشم
یـک رشته كوه مطمئن پشتِ سرت باشم
.
بعد از گذشتِ این همه تبعیدِ اجباری
حالـا اجازه می دهی در كشــورت باشم ؟

مولفین و انتشارات
تمامی نتایج پروفایل‌ها
رویدادها
تمامی نتایج رویدادها
در ویترین
تمامی نتایج ویترین