به انضمام نادری
به انضمام نادری

به انضمام نادری

نشر نگاه
قیمت: ۱۰۰,۰۰۰ ریال


محتوای شعرهای این کتاب برخاسته از اندیشه‌های عمیق انسانی و نگاهی دقیق در امور گوناگون زندگی است. اندوه، عشق، ابراز بیزاری از جنگ، تنهایی، اندوه، دلتنگی، جدایی و دوری و اموری از این دست که ناشی از زندگی و اندیشۀ مرگ است در این سروده‌ها دریافت و احساس می‌شود.
شعرها زبانی ساده و صمیمی دارند. نوبینی و نوگویی در شعرها دیده می‌شود. در مجموع کتاب خنثی و بدون فراز و نشیب فکری و زبانی نیست. طبیعی است که شعری همچون دیگر شعرها، نمی‌تواند طنینی در اندیشه آدمی ایجاد کند و این کتاب سخن خود را همچون دیگر شعرهای موجود بیان نکرده و سعی در متفاوت‌گویی دارد.

سعید نامی است قرمز
که در خود اندوهی مخفی دارد
شبیه صورت با طعم سیلی
یا سیبِ اتفاق
در جذبه‌ی نیفتادن

من از کوه‌ها و کتاب‌های زیادی گذشته‌ام
و دیدم که نام‌ها حسرت‌های بر دل مانده‌اند
و دیدم نام کوچکم یک دروغ بود
که بزرگش کردند
تا مرا پشت آن مخفی کنند
با این همه
اگر تو مرا صدا می‌زدی
سعید پیراهنی بود که تنها برای من دوخته بودند
وگرنه این نام با دهان دیگران
دشنامی است که هر روز
به صورتم پرتاپ می‌شود

مولفین و انتشارات
تمامی نتایج پروفایل‌ها
رویدادها
تمامی نتایج رویدادها
در ویترین
تمامی نتایج ویترین