اندیمشک و نفس گریه های باران
اندیمشک و نفس گریه های باران

اندیمشک و نفس گریه های باران

نشر مایا
قیمت: ۱۶۰,۰۰۰ ریال

وقتی که باغ چشم تو انگور می شود
نبض شراب همنفس نور می شود

تا می کنی طلوع از آن پشت گیسوان
مهتاب از نگاه تو مستور می شود

گم می شوم در آینه ی کوچه های موج
وقتی که سایه ات ز سرم دور می شود

شور انالحق از نگهت موج می زند
تا دار خون، ترانه ی منصور می شود

مولفین و انتشارات
تمامی نتایج پروفایل‌ها
رویدادها
تمامی نتایج رویدادها
در ویترین
تمامی نتایج ویترین