از ارسطو تا گودل: مجموعه مقاله‌های فلسفی-منطقی
از ارسطو تا گودل: مجموعه مقاله‌های فلسفی-منطقی

از ارسطو تا گودل: مجموعه مقاله‌های فلسفی-منطقی

نشر هرمس
قیمت: ۵۴۰,۰۰۰ ریال

این مجموعه از مقاله‌ها برگزیده‌ای است از نوشته‌های فلسفی-منطقی نویسنده است که هرکدام در زمانی و به هدف برآوردن نیازی یا پاسخی به پرسش‌های خاصی نوشته شده است. مقاله‌ها در نشریه‌هایی گوناگون که اکنون، اغلب آن‌ها دور از دسترس خوانندگان علاقه‌مندند چاپ شده‌اند. مقاله‌ها در چهار بخش و زیرعنوان‌های فلسفۀ منطق و زبان، نقد منطق سنتی، معرفی دو فیلسوف بلندآوازۀ این قرن و فلسفۀ ریاضی: ترجمۀ دو مقالۀ بسیار مهم نوشتۀ گودل و پال بناسراف مرتب شده‌اند.

مولفین و انتشارات
تمامی نتایج پروفایل‌ها
رویدادها
تمامی نتایج رویدادها
در ویترین
تمامی نتایج ویترین