اردک‌های بنفش -۴- ماجراجویی
اردک‌های بنفش -۴- ماجراجویی

اردک‌های بنفش -۴- ماجراجویی

نشر هوپا
قیمت: ۱۸۰,۰۰۰ ریال

انگار جنگل خیلی تغییر کرده.
آلبرت و هکتور، اردک‌های بنفش، حتی نمی‌توانند جلوی چشمشان را ببینند.

جنگل حسابی مِه‌آلود و عجیب شده.

به‌همین‌خاطر هکتور و آلبرت تصمیم می‌گیرند دست به ماجراجویی بزرگی بزنند.

کتابی جالب و پرماجرا درباره‌ی کشف کردن و لمس کردن!

مولفین و انتشارات
تمامی نتایج پروفایل‌ها
رویدادها
تمامی نتایج رویدادها
در ویترین
تمامی نتایج ویترین