آ د ت (آمد، دید، رفت)
آ د ت (آمد، دید، رفت)

آ د ت (آمد، دید، رفت)

نشر نزدیک‌تر
قیمت: ۲۵۰,۰۰۰ ریال

- از متن کتاب -

دگر بعد از تو از احوال خود سر در نیاوردم
به غیر از دیدنت ، فکری دگر در سر نیاوردم

نمی دیدم به خود قابل بدانی التماسم را
به حالم گر چه خندیدی ، فقط پر در نیاوردم

به حدّی ترسِ از گم کردنت ، آزار می دادم
که حتّی پلک ها را روی همدیگر نیاوردم

تو بودی آشنا با خویشتن داری و در هر حال
مرا بیگانه خواندی ، من ولی دم بر نیاوردم

چرا این گونه کردم با خودم هرگز نفهیدم !
نگاهت گفت: " جانت را به لب آور " نیاوردم !

مولفین و انتشارات
تمامی نتایج پروفایل‌ها
رویدادها
تمامی نتایج رویدادها
در ویترین
تمامی نتایج ویترین