آیینه‌ای برای صداها
آیینه‌ای برای صداها

آیینه‌ای برای صداها

نشر سخن
قیمت: ۱,۱۰۰,۰۰۰ ریال

این کتاب از مجموع هفت دفتر شعر ذیل تشکیل شده است:

زمزمه‌ها

شبخوانی

از زبان برگ

در کوچه باغ‌های نشابور

مثل درخت در شب باران

از بودن و سرودن

بوی جوی مولیان

مولفین و انتشارات
تمامی نتایج پروفایل‌ها
رویدادها
تمامی نتایج رویدادها
در ویترین
تمامی نتایج ویترین