آینه در آینه
آینه در آینه

آینه در آینه

نشر چشمه
قیمت: ۳۰۰,۰۰۰ ریال

به انتخاب دکتر محمدرضا شفیعی کدکنی
این کتاب گزیده‌ای از اشعار هوشنگ ابتهاج به انتخاب دکتر محمدرضا شفیعی کدکنی است که در ۲۲۴ صفحه گردآوری شده و نشر چشمه آن را منتشر کرده است.
شعری از این کتاب را با هم می‌خوانیم:
سایه ها زیر درختان در غروب سرد می ‌گریند.
شاخه‌ها چشم انتظار سرگذشت ابر،
و آسمان، چون من، غبارآلود دلگیری.
باد، بوی خاک باران خورده می‌آرد.
سبزه‌ها در رهگذار شب، پریشانند.
آه، اکنون بر کدامین دشت می‌بارد؟
باغ، حسرتناک بارانی‌ست،
چون دل من در هوای گریه سیری...

مولفین و انتشارات
تمامی نتایج پروفایل‌ها
رویدادها
تمامی نتایج رویدادها
در ویترین
تمامی نتایج ویترین