آن ها کم از ماهی ها نداشتند
آن ها کم از ماهی ها نداشتند

آن ها کم از ماهی ها نداشتند

نشر ثالث
قیمت: ۶۰,۰۰۰ ریال

از متن کتاب:
"اولش سخت است. سعی ات را بکن. همیشه اولش سخت است. راه که افتادی، دیگر راه خودش جلو می رود، نه این که حتما به جای دوری هم برسی. فقط بنویس.
متأسفم. من تمام سعی خودم را کردم، تمام سعی را که امروز می توانم، گرچه تمام سعی فردایم را نمی دانم. حالا، همین لحظه از همین امروز، دیگر نمی توانم با تو ادامه بدهم. می خواهم یک نفره بروم. تو برو تا رفتن من هم سبک تر باشد."

مولفین و انتشارات
تمامی نتایج پروفایل‌ها
رویدادها
تمامی نتایج رویدادها
در ویترین
تمامی نتایج ویترین