آنِ من
آنِ من

آنِ من

نشر آثار برتر
قیمت: ۴۵۰,۰۰۰ ریال

مجموعه شعر " آنِ من" نخستین کتاب آزیتا تقوایی می باشد که در تابستان ۱۴۰۰ و در ۶۰ صفحه توسط انتشارات آثاربرتر به چاپ رسیده است.شعر زیر از همین مجموعه انتخاب شده است که باهم می خوانیم:

میان باغچه ما و
حیاط خانه شما
تن‌ها سه متر فاصله بود؛
آنقدر دل دل کردی
که حالا
سی سال است
از هم
دورماند‌ه‌ایم.

مولفین و انتشارات
تمامی نتایج پروفایل‌ها
رویدادها
تمامی نتایج رویدادها
در ویترین
تمامی نتایج ویترین