از آنجا که ایستاده بودم چه دیدم
از آنجا که ایستاده بودم چه دیدم

از آنجا که ایستاده بودم چه دیدم

نشر نگاه
قیمت: ۱۸۰,۰۰۰ ریال

این کتاب مجموعۀ هفت داستان تحسین شدۀ رئالیستی است که توسط نویسندگان مترقی آمریکا بین سال‌های ۲۰۱۴ تا ۲۰۱۶ در نشریات معتبر ادبی آن کشور به چاپ رسیده‌اند. همۀ داستان‌ها نمایانگر پوچی و ناهنجاری‌های اجتماعی و سردرگمی طبقات متوسط شهری امروز آمریکاست که عموما درگیر تلاش معاش و گرفتار زندگی امروزی مردم آمریکا در مقابل دیدگان خوانندۀ فارسی زبان جدیدی از زندگی امروزی مردم آمریکا در مقابل دیدگان خوانندۀ فارسی زبان می‌گشاید و اورا وادار می‌کنند تا با دید و تفکری متفاوت با آنچه که در رسانه های جمعی دنیا در مدح زندگی آمریکایی به جهان عرضه می‌شود به این جامه بنگرد.

مولفین و انتشارات
تمامی نتایج پروفایل‌ها
رویدادها
تمامی نتایج رویدادها
در ویترین
تمامی نتایج ویترین