آقای جودت و پسران
آقای جودت و پسران

آقای جودت و پسران

نشر چشمه
قیمت: ۸۵۰,۰۰۰ ریال

آقای جودت و پسرانش اولين رمانِ اُرهان پاموک است؛ يکی از ستايش‌شده‌ترين آثارش. رمانی درباره‌ی سه نسل از يک خانواده‌ی تاجر. رمانی درباره‌ی سه دوره‌ی ترکيه؛ سال‌های پايانی عثمانی، روزگارِ آتاتورک و اولين سال‌های دهه‌ی هفتاد و شکل‌گيری ديکتاتوری نظاميان در ترکيه. بيشترِ وقايع در استانبول در محله‌ی «نيشان ‌تاشی»، زادگاهِ محبوبِ نويسنده می‌گذرد، هر چند ما صحنه‌هايی از آناتولی فقير و آنکارای پايتخت را نيز در تکه‌هايی از رمان می‌بينيم. شخصيت‌های رمان متفاوت و پُر از سؤال و ماجرا هستند. در آستانه‌ی دوره‌های مختلف تاريخ ايستاده‌اند و مدام تلاش می‌کنند جهان را تغيير دهند. گستره‌ی عظيمی از شخصيت در اين رمان وجود دارد که بی‌همتاست. از ملی‌گرايان تا مرتجعين، از چپ‌های آرمان‌خواه تا سلطنت‌طلب‌ها، از عاشقانِ آتاتورک تا سنت‌گرايان... پاموک جهانی ساخته که خواننده در آن غرق می‌شود و لحظه‌ای نمی‌تواند رمان را کنار بگذارد.

مولفین و انتشارات
تمامی نتایج پروفایل‌ها
رویدادها
تمامی نتایج رویدادها
در ویترین
تمامی نتایج ویترین