آشویتس
آشویتس

آشویتس

نشر نزدیک‌تر
قیمت: ۲۰۰,۰۰۰ ریال

- از متن کتاب -

روزنامه را به نیمکت سپردم. فانوس رستگاری، خرمن خیالم را آتش زد. آینده، مسیر خود را همچون درختی نیمه‌جان، از فرش به عرش کشاند. در انتهای این مسیر بوی عشق به مشامم خورد، اما تنها سکوتی عریان و خشک حکم‌فرما بود.

مولفین و انتشارات
تمامی نتایج پروفایل‌ها
رویدادها
تمامی نتایج رویدادها
در ویترین
تمامی نتایج ویترین