آزادی چون رقصی در باد
آزادی چون رقصی در باد

آزادی چون رقصی در باد

نشر آثار برتر
قیمت: ۱۳۰,۰۰۰ ریال

مجموعه شعر آزادی چون رقصی در باد نخستین مجموعه شعر شاعر جوان سرکار خانم بلوکی می باشد که در قالب سپید سروده است.محتوای اشعار بیشتر به دغدغه های اجتماعی زنان جامعه می پردازد در کنار اشعر عاشقانه ی دیگر.
این کتاب در سال ۱۳۹۷ در ۸۲ صفحه و توسط انتشارات آثاربرتر به چاپ رسیده است.شعر زیر از همین مجموعه انتخاب شده است که باهم می خوانیم:
در درون هر زن
ستیزی ست نابرابر
میان آنچه تو می پنداری
و آنچه که
مجبور به پنداشته شدنش است...

مولفین و انتشارات
تمامی نتایج پروفایل‌ها
رویدادها
تمامی نتایج رویدادها
در ویترین
تمامی نتایج ویترین