آزادی و بند در زبان و مقالات دیگر
آزادی و بند در زبان و مقالات دیگر

آزادی و بند در زبان و مقالات دیگر

نشر هرمس
قیمت: ۲۵۰,۰۰۰ ریال

«آزادی و بند در زبان» مشتمل است بر مقاله‌ها، نوشته‌ها، گفتگوها، نقد و ترجمه‌ای از دکتر هرمز میلانیان که در نشریات و کتاب‌ها و مجموعه‌های مختلف منتشر شده است. گفتارهای این کتاب در دو بخش تدوین شده. بخش اول کتاب که به زبان‌شناسی و زبان فارسی می‌پردازد شامل ۱۶ گفتار است که یازده مقاله، دو گفتگو، یک سخنرانی، یک جستار و یک نقد کتاب را در برمی‌گیرد و در بخش دوم کتاب که هنر و ادبیات موضوع بحث آن است یک گزارش، یک گفتگو، یک سخنرانی و یک ترجمه از ایشان آورده شده است

مولفین و انتشارات
تمامی نتایج پروفایل‌ها
رویدادها
تمامی نتایج رویدادها
در ویترین
تمامی نتایج ویترین