آدم های سمی
آدم های سمی

آدم های سمی

نشر نسل نو اندیش
قیمت: ۶۵۰,۰۰۰ ریال

تاب آدم های سمی، اثری نوشته ی لیلیان گلس است که اولین بار در سال ۱۹۹۵ به چاپ رسید. آدم هایی هستند که زندگیتان را سخت و غیرقابل تحمل می کنند؛ همسر، پدر و مادر، معشوق، دوست، رئیس، همکار یا حتی افرادی که با آن ها تجارت می کنید. آن ها می توانند احساسی از سرخوردگی و بی ارزشی را در شما به وجود آورند و باعث فشارهای عاطفی و جسمانی زیادی شوند. دکتر لیلیان گلس در این کتاب، سی نوع از این «آدم های سمی» را دسته بندی کرده است. البته این آدم های سمی برای همه اینگونه نیستند و شاید فقط برای شخص شما مشکل به وجود می آورند. دکتر گلس راهکارهای ساده ای را ارائه می کند که از طریق آن ها می توانید بفهمید چه افرادی دقیقا برای شخص شما «سمی» هستند. کتاب آدم های سمی همچنین، ده تکنیک اثبات شده را برای چگونگی مواجهه با این افراد در اختیار مخاطبین می گذارد.

مولفین و انتشارات
تمامی نتایج پروفایل‌ها
رویدادها
تمامی نتایج رویدادها
در ویترین
تمامی نتایج ویترین