آخرین انار دنیا
آخرین انار دنیا

آخرین انار دنیا

نشر ثالث
قیمت: ۵۸۰,۰۰۰ ریال

صد سال یکبار کسی چون او به دنیا می‌آید. بختیار علی دنیای تازه‌ای وارد ادبیات کردی کرد. او به تنهایی کار چندین نویسنده را انجام می‌دهد. بختیار علی ابراهیمی بود که آمد و بت‌ها را شکست و یک تنه کار بسیار عظیمی را به انجام رسانده است. به نظر من او شایسته نوبل ادبیات است.

مولفین و انتشارات
تمامی نتایج پروفایل‌ها
رویدادها
تمامی نتایج رویدادها
در ویترین
تمامی نتایج ویترین