امیرکبیر انتشارات
آثار موجود در ویترین
سبک ادبی از دیدگاه زبان شناسی

سبک ادبی از دیدگاه زبان شناسی

امیرکبیر ۲۱۰,۰۰۰ ریال
کمدی الهی

کمدی الهی

امیرکبیر ۲,۵۰۰,۰۰۰ ریال
سرگذشت حاجی بابای اصفهانی

سرگذشت حاجی بابای اصفهانی

امیرکبیر ۶۸۰,۰۰۰ ریال
مادر(پرل باک)

مادر(پرل باک)

امیرکبیر ۴۵۰,۰۰۰ ریال
مرحوم ماتیا پاسکال

مرحوم ماتیا پاسکال

امیرکبیر ۲۳۰,۰۰۰ ریال
کجا می‌روی؟

کجا می‌روی؟

امیرکبیر ۶۳۰,۰۰۰ ریال
قتل از راه دور(اسب کهر)

قتل از راه دور(اسب کهر)

امیرکبیر ۲۶۰,۰۰۰ ریال
عصیان

عصیان

امیرکبیر ۲۸۰,۰۰۰ ریال
عاشق مترسک

عاشق مترسک

امیرکبیر ۲۲۰,۰۰۰ ریال
قدرت و افتخار

قدرت و افتخار

امیرکبیر ۲۹۵,۰۰۰ ریال
مورونای سبزپوش

مورونای سبزپوش

امیرکبیر ۳۰۰,۰۰۰ ریال
زندگی من و دو داستان دیگر

زندگی من و دو داستان دیگر

امیرکبیر ۱۴۰,۰۰۰ ریال
ماه پنهان است

ماه پنهان است

امیرکبیر ۲۱۰,۰۰۰ ریال
قاعده بازی

قاعده بازی

امیرکبیر ۴۰۰,۰۰۰ ریال
سرگذشت سرباز سال ۱۸۱۳

سرگذشت سرباز سال ۱۸۱۳

امیرکبیر ۲۱۵,۰۰۰ ریال
نمایش بیشتر
رویدادهای حضور یافته
این انتشارات در هیج رویدادی شرکت نکرده است
مولفین و انتشارات
تمامی نتایج پروفایل‌ها
رویدادها
تمامی نتایج رویدادها
در ویترین
تمامی نتایج ویترین