نزدیک‌تر انتشارات
آثار موجود در ویترین
چشم‌های زیر شلواری

چشم‌های زیر شلواری

نزدیک‌تر ۳۰۰,۰۰۰ ریال
دلیل وسوسه من بودم

دلیل وسوسه من بودم

نزدیک‌تر ۲۷۰,۰۰۰ ریال
برسد به دست باران

برسد به دست باران

نزدیک‌تر ۲۳۰,۰۰۰ ریال
سکانس‌های دو مجهولی

سکانس‌های دو مجهولی

نزدیک‌تر ۲۵۰,۰۰۰ ریال
ضمائم

ضمائم

نزدیک‌تر ۲۷۰,۰۰۰ ریال
در امتداد فاصله‌ها

در امتداد فاصله‌ها

نزدیک‌تر ۲۵۰,۰۰۰ ریال
نزدیک می‌شوم به کلامی که مُسری است

نزدیک می‌شوم به کلامی که مُسری است

نزدیک‌تر ۴۰۰,۰۰۰ ریال
از دهانه‌ی سیاهچاله برگشته‌ام به شوق پرواز سپید

از دهانه‌ی سیاهچاله برگشته‌ام به شوق پرواز سپید

نزدیک‌تر ۲۵۰,۰۰۰ ریال
آ د ت (آمد، دید، رفت)

آ د ت (آمد، دید، رفت)

نزدیک‌تر ۲۵۰,۰۰۰ ریال
تصمیم شعرم عاشقانه است

تصمیم شعرم عاشقانه است

نزدیک‌تر ۲۴۰,۰۰۰ ریال
ضمیر متصل

ضمیر متصل

نزدیک‌تر ۲۴۰,۰۰۰ ریال
نامه‌هایی به دخترم

نامه‌هایی به دخترم

نزدیک‌تر ۹۰۰,۰۰۰ ریال
به فصل نارنگی

به فصل نارنگی

نزدیک‌تر ۲۲۰,۰۰۰ ریال
این حجم ناامید

این حجم ناامید

نزدیک‌تر ۱۶۵,۰۰۰ ریال
آواره خوان

آواره خوان

نزدیک‌تر ۲۱۰,۰۰۰ ریال
نمایش بیشتر
رویدادهای حضور یافته
این انتشارات در هیج رویدادی شرکت نکرده است
مولفین و انتشارات
تمامی نتایج پروفایل‌ها
رویدادها
تمامی نتایج رویدادها
در ویترین
تمامی نتایج ویترین