نزدیک‌تر انتشارات
آثار موجود در ویترین
از دهانه‌ی سیاهچاله برگشته‌ام به شوق پرواز سپید

از دهانه‌ی سیاهچاله برگشته‌ام به شوق پرواز سپید

نزدیک‌تر ۲۵۰,۰۰۰ ریال
آ د ت (آمد، دید، رفت)

آ د ت (آمد، دید، رفت)

نزدیک‌تر ۲۵۰,۰۰۰ ریال
تصمیم شعرم عاشقانه است

تصمیم شعرم عاشقانه است

نزدیک‌تر ۲۴۰,۰۰۰ ریال
ضمیر متصل

ضمیر متصل

نزدیک‌تر ۲۴۰,۰۰۰ ریال
نامه‌هایی به دخترم

نامه‌هایی به دخترم

نزدیک‌تر ۹۰۰,۰۰۰ ریال
به فصل نارنگی

به فصل نارنگی

نزدیک‌تر ۲۲۰,۰۰۰ ریال
این حجم ناامید

این حجم ناامید

نزدیک‌تر ۱۶۵,۰۰۰ ریال
آواره خوان

آواره خوان

نزدیک‌تر ۲۱۰,۰۰۰ ریال
جمعه کشی

جمعه کشی

نزدیک‌تر ۳۰۰,۰۰۰ ریال
خشت به خشت

خشت به خشت

نزدیک‌تر ۳۰۰,۰۰۰ ریال
از پشیمانی بپرس

از پشیمانی بپرس

نزدیک‌تر ۲۳۰,۰۰۰ ریال
ضرب الاجل-چاپ دوم

ضرب الاجل-چاپ دوم

نزدیک‌تر ۲۱۰,۰۰۰ ریال
میراث

میراث

نزدیک‌تر ۲۳۰,۰۰۰ ریال
آهوت

آهوت

نزدیک‌تر ۲۰۰,۰۰۰ ریال
هنوز

هنوز

نزدیک‌تر ۲۲۰,۰۰۰ ریال
نمایش بیشتر
رویدادهای حضور یافته
این انتشارات در هیج رویدادی شرکت نکرده است
مولفین و انتشارات
تمامی نتایج پروفایل‌ها
رویدادها
تمامی نتایج رویدادها
در ویترین
تمامی نتایج ویترین