از گریه در فراق
از گریه در فراق

از گریه در فراق

نشر نزدیک‌تر
قیمت: ۱۵۰,۰۰۰ ریال

گزیده غزل بابافغانی شیرازی به کوشش شاعران جوان سجاد رشیدی پور و حسین دهلوی

غزلی از بابافغانی شیرازی

از جور ِگُل‌رُخان، دل ِمن خوار و زار شد
چندان جفا کشید که بی‌اعتبار شد

ای آرزوی دیده و دل! بهر ِدیدنت
عمرم تمام صرف ِره ِانتظار شد

حیرت، نصیب ِدیدۀ شب‌زنده‌دار گشت
حرمان، حوالۀ دل ِامیدوار شد

رفتیم بی رخ ِتو به نظّارۀ چمن
بر هر گُلی که دیده فکندیم، خار شد

در گریه اختیار ندارم، که دیده‌ام
از گریه در فراق ِتو، بی‌اختیار شد

گفتم رُخَت ببینم و گیرد دلم قرار
آن، خود بلای ِجان ِمن ِبی‌قرار شد

از جلوۀ تو، آه ِ«فغانی» علم کشید
در دل، غمی که داشت نهان، آشکار شد

مولفین و انتشارات
تمامی نتایج پروفایل‌ها
رویدادها
تمامی نتایج رویدادها
در ویترین
تمامی نتایج ویترین